previous arrow
next arrow
Slider

Stadens handelsstjärnor 2019 har prisats!
Vinnarna korades på Handelsgalan den 8 november 2019.
Alla pristagare belönades med Guldpåsen. Priset är en bekräftelse på kompetens, servicekänsla och en bra förebild inom Norrköpings Handel.

Projekt LuMiNk
Mirum

LET'S CREATE-PRISET

ICA Supermarket
Smedby

ÅRETS LIVSMEDELSBUTIK

Håkan Lindström
Hobbyhörnan

ÅRETS HEDERSPRIS

Varié
Knäppingsborg

ÅRETS NYKOMLING

Desiree Nyqvist
Lindex, Spiralen

ÅRETS BUTIKSSÄLJARE

ÅRETS E-HANDEL

Amanda Eriksson
Jack & Jones, Ingelsta

willy.se
Willys Ingelsta

ÅRETS LEDARE

Kjell & Company
Domino

ÅRETS BUTIK

VINNARE HANDELSGALAN 2019
Slider

2019 ÅRS NOMINERADE

ÅRETS NYKOMLING

DOLLARSTORE
INGELSTA

Lennie, Majje, Bianca & Nebil

Med en stor portion kaxighet och med buller och bång öppnade Dollarstore sin butik på Ingelsta. Utbudet, prisstrategin och med sin engagerade personal har man snabbt lyckats etablera sig i Norrköping. Lågt pris – varje dag, ja det är mottot.

 

VARIÉ
KNÄPPINGSBORG

Ann-Sofie & Linda

Att återälska kläder har blivet ett begrepp i Norrköping, tacka Varié för det! En genomtänkt affärsidé med hållbarhet i fokus har format butikens unika koncept. Men en välkomnande atmosfär utöver det vanliga stödjer affärsidén planeten.

KLOROFYLLVERKSTAN
HANTVERKAREGATAN

Erika, Marie & My

Med sitt personliga bemötande, sitt mod och med sin höga service har Klorofyllverkstan gett Norrköping en ny välkomnande blomsteraffär. Butikens utbud överträffar ständigt kundernas förväntningar.

ÅRETS BUTIK

BECKS URHANDEL
LINDEN KÖPCENTRUM

Jesper, Tobias, Calle & Sofia

Kunskap, service, engagemang och hjärta, det är Becks Urhandel oskrivna ledord! En lyckad utbyggnad av butiken, ett uppdaterat sortiment och en passion för hantverk har man skapat en unik verksamhet i sin bransch.

KJELL & COMPANY GALLERIA DOMINO

Johan, Erik, Nicklas, Jonathan, Adam, Desmond & Alexander

Här är butiken där stress och otålighet undanbedes. På Kjell & Company i Galleria Domino arbetar man med ett leende på läpparna. Den mycket höga kunskapsnivån hos medarbetarna kombineras med en servicegrad i världsklass.

GREEN ROOM DROTTNINGGATAN

Fia & Terése

Green Room Blommor & Inredning, butiken med den sköna och speciella stämningen! I en bransch där storskalighet blir allt vanligare har Green Room gått mot strömmen genom sin välfyllda och charmiga butik. Service, kunskap och omtanke är deras signum.

ÅRETS LIVSMEDELSBUTIK

ICA NÄRA BRASKEN
NORSHOLM

Fredrik

En välsorterad butik på en mindre ort är viktigt för ortsborna, det har ICA Nära Brasken i Norsholm tagit fasta på. Med ett utbud över förväntan, en magisk personal och ett drivande handlarpar är butiken knutpunkten i samhället.

COOP SALUHALLEN
HOSPITALSGATAN

Annika, Göran, Naumce, Johanna & Anna

Med en fingertoppskänsla har Coop Saluhallen återskapat saluhallsatmosfären på ett unikt sätt. Det breda sortimentet, den höga servicenivån och en tydlig butiksdisposition har Coop skapat en destination för livsmedelshandel i city. 

ICA SMEDBY

Ann & Rickard

ICA Smedby har gjort ett rejält ansiktslyft. Efter en omfattande ombyggnad med ett enastående resultat vad gäller tillgänglighet, kundservice och engagemang i kombination med roliga event är detta en stjärnbutik.

ÅRETS BUTIKSSÄLJARE

IDA LIND

Coop, Värmlandsgatan

Ida Lind är personen man vill bli expedierad av! Med sitt öppenhjärtiga sinne och förmåga att inge förtroende är hon en stor anledning till att Coop Värmlandsgatans alla stamkunder stortrivs och nya gäster känner sig välkomna.

NELLIE HÅKANSSON

Brothers, Ingelsta Shopping

Nellie Håkansson är alltid glad och trevlig. På ett professionellt sätt levererar hon ständigt det lilla extra. Såväl kunder som medarbetare vittnar om att Nellie höjer stämningen i butiken.

DESIREE NYQVIST

Lindex, Spiralen Köpcentrum

Desiree Nyqvist på Lindex är en stjärna! Alltid pigg och glad och med stor portion omtanke till sina kollegor. Hennes genuina känsla för mode och service ger kunden en helhetsupplevelse, varje gång.

ÅRETS LEDARE

AMANDA ERIKSSON

Jack & Jones, Ingelsta Shopping

En bra chef har ett stort intresse för andra människor, det är Amandas signum. Med sitt tydliga ledarskap för sina medarbetare och sitt brinnande intresse för kundupplevelser känner man sig alltid sedd och välkommen Jack & Jones på Ingelsta Shopping.

CAMILLA KALDENVIK

Albrekts Guld, Mirum Galleria

Camilla har en fantastisk förmåga att fånga medarbetarnas kompetens och omvandla den till en kreativ kraft i butiken till gagn för gästerna. Genom sitt ledarskap förmedlar Camilla trygghet samt en positiv och utvecklande arbetsmiljö.

IVANA BARIC

Gina Tricot, Linden Köpcentrum

Ivana är ledaren som alltid motiverar sina medarbetare på ett positivt och finurligt sätt. Med sin energi och sitt tydliga ledarskap skapar Ivana en arbetsplats att trivas på. En förebild med ett stort hjärta!

ÅRETS E-HANDELSBUTIK

EKULF.SE

Elin, Niclas, Ann & Jessica

I imponerande 50 år har Ekulf varit en leverantör av munvårdsprodukter till hela landet. Med mod och nutidsinsikt har Ekulf nu tagit klivet att kombinera sin grossistverksamhet med egen direktförsäljning genom en kundvänlig webbshop.

NEWPORT.SE

Patricia & Niclas

Med en tydlig inriktning vad gäller form och stil har Newport gjort stora avtryck i branschen. Newport.se är en fröjd för öga och sinne. Här inspireras man av sköna möbler, inredning och tips. Med fokus, insikt och tydlighet har Newport skapat en handelsplats redo för den stora marknaden.

WILLYS.SE

Agneta, Carolina, Emelie & Camilla

Målmedvetet har Willys på Ingelsta arbetat för en e-handelshantering som är optimerad för att ge kunden bästa service och flexibilitet. Med en egen shop-in-shop för hämtning av varor har Willys skapat förutsättningar för att snabbt växa på en konkurrensutsatt marknad.

RÖSTA PÅ DIN FAVORIT

Stadens handelsstjärnor ska prisas. Alla pristagare belönas med Guldpåsen. Priset är en bekräftelse på kompetens, servicekänsla och en bra förebild inom Norrköpings Handel. Röstningen pågår fram till den 3 november.

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Happy Norrköping bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Norrköping, organisationsnummer 559068-3727 på Drottninggatan 19 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Happy Norrköping tag på dina personuppgifter?
När du gör en gruppbokning till ett av våra event. När du anmäler dig till något av våra events.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Happy Norrköping behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi samlar aldrig in mer information än vad som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Varför behandlar Happy Norrköping uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Happy Norrköping för bland annat följande ändamål:
– fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
– förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster, 
– möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
– hantera och administrera arbetsansökningar,
– skicka nyhetsbrev och tillhandahålla dig relevanta erbjudanden,
– använda som underlag vid fakturering och bokföring och
– föra statistik.

När har Happy Norrköping rätt att behandla dina personuppgifter?
Happy Norrköping har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Happy Norrköping. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Happy Norrköping sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Happy Norrköping värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:
På Happy Norrköping är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Happy Norrköping och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:
Du kan begära att Happy Norrköping raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Happy Norrköping inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar:
Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Happy Norrköping.

Rätt till dataportabilitet:
Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Happy Norrköping. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Happy Norrköping kan neka.

 

BESTÄLL BILJETTER

Välkomna till årets Handelsgala den 8 november!

I biljettpriset ingår; förmingel med mousserande välkomstdrink, 3-rätters galamiddag, vin/öl till förrätt, vin med påfyllning till huvudrätt, kaffe.
Och en kväll att minnas!

Ordinarie biljettpris 1195 exkl. moms per kuvert.
Medlemspris Norrköpings Handel 1095 exkl. moms per kuvert.

VOLYMRABATTER

Köp 15 biljetter, få en på köpet (totalt 16 st)

Köp 20 biljetter, få 2 biljetter på köpet (totalt 22 st)

Köp 30 biljetter, få 3 biljetter på köpet (totalt 33 st)

Antalet biljetter är begränsat.
Beställ dina biljetter via formuläret nedan.

*Beställda biljetter kan inte avbeställas utan du förlorar rätten till återbetalning av priset.
Även vid utebliven ankomst saknar du rätt till återbetalning av din beställning.

Vid frågor, kontakta oss gärna på info@handelsgalannorrkoping.se

Projekt LuMiNk

Mirum Galleria

Priset går till eldsjälen Peter Löfqvist samt Mirum Galleria som har bidragit till att många unga inte bara vågar drömma om en ljus framtid, utan möjliggjort det som krävs för att förverkliga dem! Detta genom LuMiNk projektet i Mirum Galleria.

ÅRETS LIVSMEDELSBUTIK

ICA Supermarket Smedby

ICA Smedby har gjort ett rejält ansiktslyft. Efter en omfattande ombyggnad med ett enastående resultat vad gäller tillgänglighet, kundservice och engagemang i kombination med roliga event är detta en stjärnbutik.

ÅRETS HEDERSPRIS

Håkan Lindström, Hobbyhörnan

Med en sällsynt känsla för detaljer, stort som smått, och en tro på händernas intelligens har han i över 30 års tid sett generationer passera i sin butik, som blivit en institution i Norrköping och i hela Sverige. Här, i allas vårt barndomsland, är Håkans egen hörna mer än en hobby.

ÅRETS NYKOMLING

Varié, Knäppingsborg

Att återälska kläder har blivit ett begrepp i Norrköping, tacka Varié för det!
En genomtänkt affärsidé med hållbarhet i fokus har format butikens unika koncept.
Med en välkomnande atmosfär utöver det vanliga stödjer affärsidén planeten.

ÅRETS BUTIKSSÄLJARE

Desiree Nyqvist Lindex, Spiralen Köpcentrum

Desiree Nyqvist på Lindex är en stjärna! Alltid pigg och glad och med stor portion omtanke till sina kollegor. Hennes genuina känsla för mode och service ger kunden en helhetsupplevelse, varje gång.

ÅRETS E-HANDELSBUTIK

willys.se, Willys Ingelsta

Målmedvetet har Willys på Ingelsta arbetat för en e-handelshantering som är optimerad för att ge kunden bästa service och flexibilitet. Med en egen shop-in-shop för hämtning av varor har Willys skapat förutsättningar för att snabbt växa på en konkurrensutsatt marknad.

ÅRETS LEDARE

Amanda Eriksson

Jack & Jones, Ingelsta Shopping

En bra chef har ett stort intresse för andra människor, det är Amandas signum. Med sitt tydliga ledarskap för sina medarbetare och sitt brinnande intresse för kundupplevelser känner man sig alltid sedd och välkommen till Jack & Jones på Ingelsta Shopping.

ÅRETS BUTIK

Kjell & Company, Galleria Domino

Här är butiken där stress och otålighet undanbedes. På Kjell & Company i Galleria Domino arbetar man med ett leende på läpparna. Den mycket höga kunskapsnivån hos medarbetarna kombineras med en servicegrad i världsklass.